ÇÖPÜMÜZ ELEKTRİK VE GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Belediyeler Birliğimizce yapılan ihaleyi kazanarak birliğimiz ile imzalamış olduğu 29 yıl süreli yap işlet devret modeli evsel atık yönetimi imtiyaz sözleşmesi kapsamında inşa edilen Biosun Bilecik EKAY Tesisi, yılda 120 bin ton evsel, tarımsal ve endüstriyel atık işleme ve bu atıklardan yılda 15 bin ton kompost ve Gübre üretme kapasitesine sahip.

Gölpazarı ilçemiz ve ilimizdeki tüm ilçelerimizdeki evlerden çıkan çöplerin ayrıştırıldığı, bir bölümünün hammadde olarak ekonomiye kazandırıldığı, bir bölümünün elektriğe ve organik gübreye dönüştürüldüğü, çöplerin doğaya ve insan hayatına zarar vermesinin de önüne geçen katı atık tesisi Bilecik, Kızıldamlar Köyü’nde faaliye geçirildi.

Ortalama 45 milyon dolar bütçeli, kendi modelinde dünyanın en büyük entegre katı atık tesislerinden biri olan tesis de tüm atıkların toplanması, ayrıştırılması ve dönüştürülmesi bir arada yapılıyor.

İLÇE ÇÖPLÜĞÜ KAPATILDI

İlçemizin çöpleri vahşi depolama denilen yöntemle ilçemize 10 km mesafede açık alana bırakılıyordu. Nitekim bu depolama alanlarında en önemli risklerden biri sızıntı sularının yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına ulaşmasıdır. Yüksek kirlilik yüküne sahip sızıntı sularının düşük miktarda dahi yeraltı sularına karışması, su rezervinin büyük bir kısmını önemli ölçüde kirletebilir. Yeraltı sularının çok düşük akım hızına sahip olması ve yüzey sularında olduğu gibi atmosferden oksijen alma şansının düşük olması sebebiyle yeniden temizlenmesi çok zor ve maliyetlidir. Vahşi depolama alanları etrafındaki meskun bölgelerde yaşayan ve suyunu özellikle kuyulardan temin eden halkın sağlık riski oldukça yüksektir.

BİOSUN'la İlçemiz başta olmak üzere il genelinde vahşi depolama denilen ilkel çöp depolama yöntemi sonra erdi.
Atıklar entegre tesisinde bertaraf edilerek, dönüştürülme işlemine tabii tutuluyor. Tesisin sahip olduğu yıkama araçları sayesinde çöp bidonları yıkanıyor ve insan sağlığını tehdit eden virüslerin oluşumları engelleniyor.Kısa bir süre içinde yoğun bölgelerde yer altı konteyner sistemine geçiş çalışmaları planlanıyor.
Bu anlamda en önemli çalışma olan geri dönüşüm eğitimleri kapsamında Özellikle öğrencilerimizi BİOSUN Katı Atık Tesisi'ne geziye götürerek erken yaşta bilinçlendirme sağlamaya çalışıyor çevre sağlığı ve geri dönüşüm için tüm hemşehrilerimizden destek bekliyoruz.

Gölpazarı Belediyesi olarak bu ve buna benzer sorunları çözüme kavuşturmak için ilimiz belediyeleri ile ortak projeler üretmeye ve iş birliğine devam edeceğiz.
Tesislerimiz ilçemize ve İlimize hayırlı olsun.