İlçemizde geleneksel hale gelen eğlence panayırı, bütün neşesi ile başladı