T.C.

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

 

         4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin sınava girmeye hak kazanan taşeron personele ait kesinleşen liste ekte yayınlanmıştır. 
        İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Sınava Hak Kazananlara Ait Kesinleşen Personel Listesi

Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Çalıştığı Kurum

01

22*******08

Ahmet KAÇAR

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

02

24*******64

Asım ÇAM

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

03

32*******68

Bahadır BAL

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

04

10*******96

Bahadır ÖZER

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

05

23*******18

Emre AKINAK

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

06

12*******12

Emre ÖNCÜ

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

07

20*******28

Erkan HOPALİ

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

08

16*******62

Hakan ERGAL

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

09

24*******02

Mehmet GERÇE

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

10

21*******36

Mehmet ÇOBAN

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

11

19*******86

Metin ÇELİK

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

12

36*******74

Ramazan ASLAN

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

13

19*******94

Suat SEZER

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

14

26*******96

Ömer HÜNER

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

15

25*******06

Ümit AVCI

Gölpazarı Belediye Başkanlığı