T.C.
                                                 GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                            İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları

KARAR TARİHİ:16/02/2018
KARAR NO: 01

       Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 16/02/2018 tarihinde saat 14:00'te toplanarak;                                                        24/12/2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ'de, belirtilen kriterler dâhilinde Belediyemiz tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 . Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numaraları yer alan kişilerin müracaatlarının, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. Maddesinde; "İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar" hükmü ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinin (e) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen esaslara uygun oldukları için müracaatlarının KABUL EDİLMESİNE ve bu kişilerin isimlerinin Tebliğ'in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.golpazari.bel.tr adresinde yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir. 16/02/2018

     GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE

İŞİN ADI

Belediyemiz Faaliyetlerin Personel Çalıştırılması

İHALE KAYIT NO

2014/139995

YÜKLENİCİ FİRMA

Özülkü İnş.Taahhüt Gıda ve İhtiyaç Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti. Bozüyük/BİLECİK

KOMİSYON KARARI

04.12.2017 tarihi itibariyle Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştıkları ve 4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin ( e ) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen esaslara uygun oldukları için başvuruların kabul edilmesine karar verilmiştir.

Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Sonuç

01

22**********08

Ahmet KAÇAR

Başvuru Kabul Edildi

02

24**********64

Asım ÇAM

Başvuru Kabul Edildi

03

32**********68

Bahadır BAL

Başvuru Kabul Edildi

04

10**********96

Bahadır ÖZER

Başvuru Kabul Edildi

05

23**********18

Emre AKINAK

Başvuru Kabul Edildi

06

12**********12

Emre ÖNCÜ

Başvuru Kabul Edildi

07

20**********28

Erkan HOPALİ

Başvuru Kabul Edildi

08

16**********62

Hakan ERGAL

Başvuru Kabul Edildi

09

24***********02

Mehmet GERÇE

Başvuru Kabul Edildi

10

21***********36

Mehmet ÇOBAN

Başvuru Kabul Edildi

11

19***********86

Metin ÇELİK

Başvuru Kabul Edildi

12

36***********74

Ramazan ASLAN

Başvuru Kabul Edildi

13

19***********94

Suat SEZER

Başvuru Kabul Edildi

14

26***********96

Ömer HÜNER

Başvuru Kabul Edildi

15

25***********06

Ümit AVCI

Başvuru Kabul Edildi

 

 

                                                                                 T.C.
                                                    GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                               İ L A N

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları

KARAR TARİHİ:16/02/2018
KARAR NO: 02

     Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 16/02/2018 tarihinde saat 14:00'te toplanarak;
24/12/2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ'de, belirtilen kriterler dâhilinde Belediyemiz  tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan  ön inceleme sonucunda; Belediyemizde yüklenici olarak bulunan OSMAN ATAŞ TEKSTİL-TEMİZLİK-ARAÇ KİRALAMA TAAHHÜT-(75. Yıl Mahallesi Kaplangazi Caddesi No:112/A-1  Yıldırım/BURSA ) 2015/4214  ihale kayıt nolu "Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Şoförlü Araç Kiralanması”  işinin işçilik gideri % 55,85 olduğundan, Tebliği'in, “Hizmet alımı sözleşmesi açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 4. maddesinin ikinci fıkrasının ( c  ) bendinde; "Yaklaşık maliyetin en az % '70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması" hükmü kapsamında olmadığına, bu adı geçen şirketlerde çalışan taşeron işçilerden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numaraları yer alan kişilerin müracaatlarının REDDEDİLEREK, evrakların ilgili şirkete verilmek üzere tutanakla teslimi ile bu kişilerin isimlerinin mezkur Tebliğ'in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.golpazari.bel.tr adresinde yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir. 16/02/2018

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE

İŞİN ADI

Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Şoförlü Araç Kiralanması

İHALE KAYIT NO

2015/4214

YÜKLENİCİ FİRMA

Osman ATAŞ Tekstil-Temizlik-Araç Kiralama Taahhüt

KOMİSYON KARARI

“Yaklaşık maliyetin en az % '70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması”  hükmü kapsamında değildir.

Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Sonuç

01

19**********02

Volkan ÖRNEK

Müracaatın Reddine

02

23**********28

Emre YILDIZ

Müracaatın Reddine

 

                                                                              T.C.
                                                 GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                              İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları

KARAR TARİHİ:16/02/2018
KARAR NO: 03

     Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 16/02/2018 tarihinde saat 14:00'te toplanarak;
24/12/2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ'de, belirtilen kriterler dâhilinde Belediyemiz tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda; Belediyemizde yüklenici olarak bulunan Özülkü İnş.Taahhüt Gıda ve İhtiyaç Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Bozüyük/BİLECİK 2014/139995  ihale kayıt nolu "Belediyemiz Faaliyetlerin Personel Çalıştırılması” işinde çalıştırılan işçinin tebliğin,” Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 5. maddesinin ikinci fıkrasının b bendinde;” Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak” şartı getirildiğinden

bu adı geçen şirket de çalışan taşeron işçilerden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numarası yer alan kişinin müracaatının REDDEDİLEREK,evrakların ilgili şirkete verilmek üzere tutanakla teslimi ile bu kişinin isminin Tebliğ'in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.golpazari.bel.tr adresinde yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir. 16/02/2018

 

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE

İŞİN ADI

Belediyemiz Faaliyetlerin Personel Çalıştırılması

İHALE KAYIT NO

2014/139995

YÜKLENİCİ FİRMA

Özülkü İnş.Taahhüt Gıda ve İhtiyaç Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti. Bozüyük/BİLECİK

KOMİSYON KARARI

“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak” hükmü kapsamında değildir.(Emekliliğe Hak Kazanmıştır)

Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Sonuç

01

22**********00

Yakup YALÇIN

Müracaatın Reddine

 

Notlar
1-Bilgilerin Güvenliği Açısından T.C Kimlik Numaralarının Tamamı Yazılmamıştır
2-İlana İlişkin İtirazların, Tespit Komisyonuna İletilerek Değerlendirilmesini Teminen 21/02/2018-23/02/2018 Tarihleri Arasında, Daha Önce Başvurularını Yaptıkları Birime (Yazı İşleri Müdürlüğüne) Elden Yazılı Olarak Başvurulması Gerekmektedir.