Hexagon Katı Atık, Bilecik’te yer alan dünyanın en kapsamlı entegre katı atık yönetimi tesisi Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Tesisi’ni de 2016 yılı sonunda resmi olarak faaliyete geçirdi. Hexagon Katı Atık’ın Bilecik Belediyeler Birliği ile imzalamış olduğu 29 yıl süreli evsel atık yönetimi imtiyaz sözleşmesi kapsamında inşaa edilen Biosun Bilecik EKAY Tesisi, yılda 120 bin ton evsel, tarımsal ve endüstriyel atık işleme ve bu atıklardan yılda 15 bin ton kompost üretme kapasitesine sahip. Bu tesisten gelen kompost ise Pazaryeri Organomineral Gübre Üretim Tesisi’nde üretilen organomineral gübrenin en önemli hammaddesini oluşturuyor.

Gölpazarı Belediyesi olarak Belediyeler Birliği ile yaptığımız işbirliği neticesinde BİOSUN’a destek veriyoruz.

Bilecik merkez ve tüm ilçelerdeki evlerden çıkan çöplerin ayrıştırıldığı, bir bölümünün hammadde olarak ekonomiye kazandırıldığı, bir bölümünün elektriğe ve organik gübreye dönüştürüldüğü, çöplerin doğaya ve insan hayatına zarar vermesinin de önüne geçen katı atık tesisi belediyelerden alınan pay ile oluşturalarak, Bilecik, Kızıldamlar Köyü’nde faaliye geçirildi.

Ortalama 45 milyon dolar bütçeli, dünyanın en büyük entegre katı atık tesisi olan BİOSUN Bilecik’te, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve dönüştürülmesi bir arada yapılıyor. Tesis, hizmete girmesinden itibaren 29 yıl boyunca BİOSUN tarafından işletilecek ve daha sonra Bilecik Belediyeler Birliği’ne devredilecek.

İlçemizin çöpleri vahşi depolama denilen yöntemle şehir dışına bırakılıyordu. Nitekim bu depolama alanlarında en önemli risklerden biri sızıntı sularının yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına ulaşmasıdır. Yüksek kirlilik yüküne sahip sızıntı sularının düşük miktarda dahi yeraltı sularına karışması, su rezervinin büyük bir kısmını önemli ölçüde kirletebilir. Yeraltı sularının çok düşük akım hızına sahip olması ve yüzey sularında olduğu gibi atmosferden oksijen alma şansının düşük olması sebebiyle yeniden temizlenmesi çok zor ve maliyetlidir. Vahşi depolama alanları etrafındaki meskun bölgelerde yaşayan ve suyunu özellikle kuyulardan temin eden halkın sağlık riski oldukça yüksektir.

BİOSUN'la Bilecik genelinde vahşi depolama denilen ilkel çöp depolama yöntemi sonra erdi. Atıklar entegre tesisinde bertaraf edilerek, dönüştürülme işlemine tabii tutuluyor. Tesisin sahip olduğu yıkama araçları sayesinde çöp bidonları yıkanıyor ve insan sağlığını tehdit eden virüslerin oluşumları engelleniyor.

Belediye olarak bu sorunu çözüme kavuşturmak adına BİOSUN’u destekliyor ve bu tarz sorunları ortadan kaldıracak her projeye açık olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Özellikle öğrencilerimizi BİOSUN Katı Atık Tesisi'ne geziye götürerek bilinçlendirme sağlıyoruz.