Şehirlerde, lağımları, atık suları toplayarak şehir dışına çıkaran yeraltı yollarının hepsine birden kanalizasyon denir. Bir kanalizasyon düzeni türlü büyüklükteki künklerden, borulardan, geniş yeraltı dehlizlerinden meydana gelir.

Çağımızda kanalizasyonun yerleşim yerleri için hayati bir önemi vardır. Lâğım sularının evlerden çok uzak yerlere kadar götürülmesi gerekir. Bunu sağlamak için sağlık teşkilatı ile belediyeler el ele vererek çalışır.

Gölpazarı Belediyesi olarak ilçemizin kanalizasyon sistemini yenilemek adına 2016'nın Ocak ayında işe başladık. 55.000 m. (55 km.) eski kanalizasyon sistemini yeni beton borular ile değiştirdik.

Kanalizasyon sistemimiz yıllar içerisinde o günün şartlarında parça parça imal edildiği fakat ömrünü tamamladığı, yıpranma ve aşınma ile büyük oranda hasar gördüğü için sürekli hanelerden tıkanma ve taşma şikayeti alıyordu. Ekiplerimiz günde en az 4 arızaya müdahale etmeye çalışsada sorunlar aşılamaz hale geldiği ve yine yeraltında ciddi sızmalar (eski su şebekesine karıştığı) olduğu tespit edildiği için kanalizasyon tesisatı yenileme işlemi sağlıklı bir ilçe için kaçınılmazdı.

NEDEN BETON BORU KULLANDIK?

Beton boru şehirlerin ve yerleşim yerlerinin alt yapı sistemlerinin yapı taşlarından birisidir. Beton Borular yardımı ile alt yapı hizmetleri en iyi şekilde çalışır. Beton Boru tercih edilme sebeplerinden en önemlisi yıllarca hiç bir şekilde çürüme veya alt yapı sistemini zarara uğratacak materyaller bulunmamasıdır.