ATIK SULARINIZ TESİSİMİZDE ARITILIP YENİDEN DOĞAYA KAZANDIRILIYOR
Gelecek nesillere verimli tarım alanları ve temiz su kaynakları bırakmak için özellikle birinci sınıf tarım alanı olan Gölpazarı Ovamızı kimyasal ve zehirli atıklardan korumak ve su kaynaklarının kullanabilirliğini sürdürmek için atık su arıtma tesisi temel ihtiyaçlarımızdan biriydi.
Hanelerinize ulaştırdığımız suyun temiz, güvenilir ve onaylı olduğunu bildirdikten sonra bununla yetinmeyerek, gelecek kuşaklara da temiz su kaynakları bırakmak adına çalışmalar başlatıp; Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi kurma kararı aldık. Arıtma tesisi konusundaki ülkemizdeki mevcut uygulamaları ve dünyadaki yeni gelişmeleri araştırdık.
Belediyelerimizce yapılan mevcut tesislerin ilk kurulum ve işletme maliyetlerinin çok yüksek olması, büyük alanlar işgal etmesi, açık beton havuzlar içinde bakteriyle arıtma yapılması, yine çevreye kötü kokular yayması gibi nedenlerle var olan atık su arıtma sistemleri tercih edilemezdi. Bu sebeple ülkemizdeki ilk birkaç uygulamadan olan elektroflokülasyon prosesli atık su arıtma sistemini tercih ederek hayata geçirdik. İnşa ettiğimiz tesisimiz bir çok büyük şehir belediyesi su kanalizasyon müdürlüklerince yerinde incelenerek beğeni kazandı ve örnek alındı. Bu süreçten sonra ülkemizde diğer belediyelerin de uygulamaya başladığı bir model haline geldi. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Şu anda tesisimizde her türlü atık ve kimyasallar bertaraf edilerek, kullanma suyuna ve gübreye dönüşüyor.
Siz değerli hemşehrilerimize projenin tamamlandığını bildiriyor olmanın gururunu ve gelecek nesillere temiz su kaynakları, temiz tarım alanları ve temiz bir çevre bırakıyor olmanın sevincini yaşıyoruz.