Su canlılar için yaşam kaynağıdır. Fakat ülkemiz özellikle yaşadığımız bölgede giderek ciddi sorunlara dönüşebilecek olan su azalmaları, çekilmeleri, su kirlenmesi gibi etkenler sağlıklı yaşamı tehdit etmektedir. 

Bu olumsuzluklarla karşılaşmamak için önce kendimizi sonra geleceğimizi düşünüp, gerekli birimlerin ve yerel yönetimlerin aldığı tedbirlerin yanısıra kişisel farkındalığımızı geliştirmeliyiz.

Sizlerin seçtiği sizler için çalışan belediye olarak bu konuda titizlikle çalıştık ve çalışıyoruz. Belediyeler için meşakkatli ve maliyetli bir süreç olan içme suyu şebekesi yenileme faaliyetini eksiksiz olarak yerine getirdik. Hanelerinize ulaştırdığımız suyun temiz, güvenilir ve onaylı olduğunu bildirdikten sonra bununla yetinmeyerek, gelecek kuşaklara da temiz su kaynakları bırakmak adına çalışmalar başlatıp; Atık Su Arıtma Tesisi kurduk!

ATIK SU NEDİR?

Evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olarak tanımlanmaktadır.

Evsel Atık Sular ise; pis görünüşlü ve içinde bir miktar çözünebilen ve çözünemeyen maddeler bulunmasına rağmen %99’nun su olduğu diğer kısımlar ise organik ve inorganik karışımlardan oluşan kısacası ‘kullanılmış sulardır’. Atık su içinde bakteri, protozoa, virus, helmint gibi patojenik olabilecek mikroorganizma türleri bulunur. Atık sularda bulunan patojen organizmalar hastalıkla enfekte olmuş veya özel bir hastalığın taşıyıcıları olan insanlar tarafından deşarj edilmektedir. Atık sular içindeki alışılmış bakteriyel patojenik organizmalar, tifo, paratifo, dizanteri, diyare ve kolera gibi gastro intestinal sistem hastalıklarına yakalanmış insanlar tarafından boşaltılırlar. Bu organizmalar oldukça enfeksiyöz oldukları için sanitasyonun zayıf olduğu bölgelerde özellikle tropiklerde her yıl binlerce ölümlere sebep olabilmektedirler.

ATIK SULAR NEDEN ARITILMALIDIR?

Arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan atık sular, miktarı her geçen gün azalan su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle var olan su kaynaklarının kirletilmemesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması için atık suların arıtılması gerekmektedir. Arıtılan bu atık sular su karakterlerine göre çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Hızla azalan su kaynaklarının insanlık için çok önemli olduğu kabul edilerek, atık suların uygun arıtma işlemine tabi tutularak arıtılmasından sonra istenilen değerleri sağlaması halinde çeşitli alanlarda kullanılması mümkündür. Pis su Arıtma işlemi, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işlemidir.

Gelecek nesillere verimli tarım alanları ve temiz su kaynakları bırakmak için özellikle birinci sınıf tarım alanı olan Gölpazarı Ovamızı kimyasal ve zehirli atıklardan korumak ve su kaynaklarının kullanabilirliğini sürdürmek için atık su arıtma tesisi temel ihtiyaçlarımızdan biriydi.

2016 YILINDA ATIK SU ARITMA TESİSİ KURDUK!

 Atık su arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet, istenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçmeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır. Gerekli fizibilite çalışmasından sonra atık su arıtma tesisini 05.05.2016 başlama tarihiyle, İstiklal Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerine kurduk.7

727 m³/GÜN KAPASİTELİ

Gölpazarı Belediyesi 727 m³/GÜN kapasiteli elektroflokülasyon prosesli atık su arıtma tesisi inşaatı, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü kontrolü altında 1,825.000 TL ihale bedeli 5 ay kadar kısa süre içinde tamamlandı. 
 

Değerli hemşehrilerimize projenin tamamlandığını bildiriyor olmanın gururunu ve gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakıyor olmanın sevincini yaşıyoruz.