Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş mevzuatı ile ilgili yasal bilgilendirme:

OSB’ler her ne kadar özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanmışsa da, kamu kurum ve kuruluşlarının ağırlıklı katılımıyla oluşan bir tüzel kişiliktir. OSB’lerin kuruluşunda, il özel idaresi, OSB’nin bulunduğu yer belediyesi varsa Büyükşehir belediyesi, sanayi ve ticaret odası veya sanayi odası ve ticaret odası ile, sanayicilerin kurduğu dernek veya kooperatiflerin en az birinin bulunması gerekir. OSB’lerin teklif sürecinde kurucu olarak kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyici bir rolü bulunmaktadır. 

Bu süreç Valiliklerce başlatılır, sırasıyla; uygun yer seçimi, yer ile ilgili Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların çalışma ve görüşleri fizibilite raporlar, son olarak da Sanayi Bakanlığı’nın olumlu onayı ile kurulma süreci başlar.

Bu süreçten itibaren, önce kurucu yönetim (Belediye, Özel İdare ve Ticaret Odası) kanunda belirlenmiş aidatlarını ödemesinin ardından sırasıyla kamulaştırmalar, parsellerin oluşturulması, alt yapı, yol, su, doğalgaz, elektrik çalışmaları ve nihayetinde yatırım yapacak işletmelere, yer tahsisleri ile son bulur.

İlçemizin OSB macerası;

Burada ilçemizin geçmişten bugüne OSB ile imtihanından biraz bahsetmekte fayda görüyoruz.

İlçemizde bu konudaki ilk deneme 2000’li yılların başında dönemin Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından başlatılmış, ancak yer konusunda sorunlar yaşandığı için süreç sonuçlandırılamamıştır.

Bundan sonraki döneme 2005-2006 yıllarında yine dönemin Vali, Kaymakam ve Belediye Başkanının girişimiyle uzun süren yer tartışmaları ve seçilen yerlerin onay alamaması nedeniyle başarıya ulaşamamıştır.

Bu arada Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşlarıyla ilgili kanunlarda bazı değişiklikler yapılmış, il genelinde OSB’ler belli doluluk oranlarına ulaşmadan, yenilerinin açılmasının önünde yasal engeller oluşmuştur.

Bilecik’te yapılan ve ilin genelinin geleceğini planlayan bölge kalkınma toplantılarında da, ilçemiz ile ilgili yapılan sanayi bölgesi taleplerimiz sonuçsuz kalmıştır.

Göreve geldiğim 2009 ‘dan itibaren, Gölpazarı Belediye Başkanı olarak ben de diğer arkadaşlarım gibi sürekli olarak her mecrada ilçemizde tarım vasfını yitirmiş uygun alanlarda, özellikle tarıma dayalı bir sanayi bölgesi kurulması talebimi dile getirdim.

Bu kapsamda Sayın Valilerimiz Musa ÇOLAK’tan başlamak üzere sırasıyla Halil İbrahim AKPINAR, Ahmet Hamdi NAYIR ve Süleyman ELBAN’a bu talebimi ısrarla ilettiğimi, sonuç alamayacağımı bilsem de bu konuda bir çalışma başlatılması için mücadeleme devam edeceğimi beyan ettim.

Ancak her seferinde bu talepler, ilçeye OSB kurulmasının mümkün olmadığı cevabıyla sonuçsuz kaldı. Bu arada 2017 yılı ortalarında Bilecik İli’nde Gölpazarı’nın sorunları ile ilgili güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya AKP Milletvekili Sayın Halil ELDEMİR, AKP İl Başkanı Fikret KARABIYIK, AKP İlçe Başkanı Raşit ÖZEN, Bilecik CHP İl Başkanı Ali Adnan ÖZDEMİR, İlçemiz esnaflarından Ali PAMUKÇU, Bilecik Gölpazarlılar Dernek Başkanı Mehmet ERGÜN, Gölpazarı Kaymakamı Kadir DUMAN ve Gölpazarı Belediye Başkanı olarak şahsım katıldı.

Bu toplantıdan ilçenin geleceği ve ilçe için acilen yapılması gerekenler konuşuldu. Burada da ilk gündem konusu OSB idi. Ancak Sayın Milletvekilimiz OSB kurulmasının mümkün olmadığını, ilçe için yapılabilecek en önemli şeyin; mevcut hükümetimizin tarım ve hayvancılık desteklerinden, ilçe halkının faydalanması ile ilgili çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğinin üzerinde mutabakata varıldı. Daha sonra bu toplantıda ilçedeki stadyumdan, yol problemlerine kadar birçok konuda fikir alış verişi yapıldı.

Bu girişimde de ilçemize bir OSB kazandırma çalışmalarına başlama konusunda yeni bir hayal kırıklığı yaşamıştık.

Bu süreçte Valimiz Süleyman ELBAN’ın Ağrı iline atanması ardından, ilimize de yeni bir vali atanmıştı. Biz yaşanan tüm olumsuz girişimlerimize rağmen yeni Valimiz Sayın Tahir BÜYÜKAKIN’ı ziyaretimizde , kendimize görev kabul ettiğimiz OSB talebimizi bir defa daha ilettik. Bu esnada aslında yaşadığımız tüm bu geçmiş süreci ve her defasında yapmış olduğumuz taleplerin olumsuz sonuçlandığını yine de belki bir umut, belki bir başlangıç olup olamayacağını denediğimizi Sayın Valimize de ifade ettik.

Aldığımız cevap ilk defa bizi heyecanlandırmıştı.

Çünkü Sayın Valimiz: ‘’Neden olmasın! Biz bir çalışma başlatalım, Gölpazarı Kaymakamımıza bir görev verelim, siz de Kaymakam arkadaşımıza yardımcı olun, önce bir yer tespit edin, sonra olup olmayacağına Bakanlık karar versin’’ dedi.

Yıllardır bizim de duymak istediğimiz ve beklediğimiz buydu. Ardından  biz de İlçe Kaymakamımızla birlikte ilçe merkezimizde bir toplantı yaparak bu süreci başlattık.

Bu gün geldiğimiz noktada onaydan önce ki son işlem olan fizibilite raporu kalkınma ajansımız  (BEBKA)  tarafından hazırlanmaktadır. Tahminime göre Mart Ayı gibi rapor Sanayi Bakanlığına sunulacaktır.

Bakan onayından sonra Belediyemiz, İl Özel İdaresi ve Ticaret Odasından oluşan kurucu heyet olarak kamulaştırma çalışmalarına başlanacaktır.

Yukarıda anlattığımız sürecin halkımız tarafından en küçük detayına kadar bilinmesi önemlidir.

Şunu iyi bilmenizi isteriz ki, belediyeler bulundukları beldenin, ilçenin, kentin yerel hükümetleridir. Belediyeler kurulu bulundukları bölgede ki tüm yatırımların içinde vardır. Biz de Gölpazarı Belediyesi olarak ilçemizde gerçekleşen tüm yatırımlarda varız. Şunu da açık yüreklilikle sizinle paylaşmak isteriz ki ilçemiz için tüm önemli yatırım ve projeler (içme suyu, Kanalizasyon, Doğalgaz, Elektrik, OSB)   bizim dönemimizde hayata geçmiştir. Bu bizim için hem moral hem de büyük bir gurur kaynağıdır.

TEŞEKKÜR  

Tüm bu süreçte bu yatırımlara katkı sunan Sayın Bakanımız Fatih DÖNMEZ’e, Bilecik Valimiz Tahir BÜYÜKAKIN’a, İlçe Kaymakamımız Kadir DUMAN’a, emeği geçen diğer kamu görevlilerine, Belediye personelimize ve en önemlisi de vergileriyle bu yatırımları finanse eden siz değerli Gölpazarlı Hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum.