Tiyatro

İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

Drama

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur.
Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır.
Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar.
Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.
Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.

Yazarlık

İletişim mesajlarının metinlerinin kurucusu, yaratıcısı, yazarı, sahibi olan kişidir. Roland Barthes, yazarın modern bir kişilik olduğunu öne sürer. “Böylelikle yazar kavramı, demek istediğini belirleme üstünlüğüne sahip olanı tanımlar. “ diyerek yazarlığı tanımlamıştır.

Elimizden Gelenin Fazlasını Yapıyoruz

Gölpazarı Belediyesi olarak her türlü yaş grubundan ilçe sakinlerimize hobi ve meslek edindirmek adına, ilçe halk eğitim merkezi ile işbirliği yaparak kurslar açıyoruz. (Müzik kursları, meslek edindirme kursları vb.)

Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz yani gelecek nesiller ülkemizin bekası durumunda olduğu için belediyeniz olarak elimizden geldiğinin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Kendi bünyemizde açtığımız, modern zamanın bilim ve gerekliliğine uygun; drama, tiyatro, yazarlık gibi kurslarla gençlerimizin kişisel gelişim ve mesleklere yönelik eğilimlerine katkı sağlıyoruz.